Directeur CNS Abcoude (0,8-1,0 WTF)

Aniela Meertensvacatures

Directeur CNS Abcoude

Kernwoorden:  Enthousiast| Ambitieus | Verbonden

€ 3537-5651   |  Schaal: D12, cao: PO, FTE: 0,8 – 1,0 fte 

SectorFunctiegroep –  Locatie 

Primair onderwijsDirecteurAbcoude

De functie

Als je binnenkomt op CNS Abcoude voel je je al direct welkom. De prettige, open sfeer en het team, kinderen en ouders zorgen voor een positieve energie. Zichtbaar geeft de school actief invulling aan burgerschap en de samenwerking met ouders, die heel betrokken zijn. De schoolresultaten en tevredenheid zijn goed. Er is ambitie om nog beter aan te sluiten bij de beter presterende leerlingen en het onderwijs eigentijdser vorm te geven, het is nog een zoektocht hoe dit te doen. De afgelopen periode is ingezet op differentiatie vaardigheden, EDI, computational thinking, groepsdoorbroken en projectmatig onderwijs (Blink) en een visie op onderbouw. Als directeur ga je aan de slag met het borgen én doorontwikkelen van gemaakte afspraken. Je zorgt voor een zichtbare doorgaande lijn. Vanuit de inhoudelijke dialoog stimuleer je dat daarbinnen ruimte is voor eigenheid. En dat eigenaarschap en verantwoording afleggen gewoon zijn. 

Kortom: als directeur ben je op je plek op deze school, waar gemeenschapszin, betrokkenheid en enthousiasme heerst. Je waardeert wat al goed gaat, tegelijk benut je je frisse blik om ontwikkeling te blijven stimuleren zodat het team het beste uit de zichzelf en de kinderen haalt. Zo geef je samen met alle betrokkenen invulling aan verdere ontwikkeling en bestendig je de stevige positie van deze dorpsschool.

Ingangsdatum: 1 april 2022

Vechtstreek + Venen biedt:

 • Prachtige school, in karakteristiek gebouw, in het mooie Abcoude.
 • Vlot en enthousiast team professionals. 
 • Inspirerende leerlingenraad. 
 • School die onderdeel is van en verbinding heeft met het dorp, de populatie is een goede afspiegeling van de inwoners.
 • Betrokken bestuur en staf, die gericht is op ontwikkeling.
 • Directieoverleg dat is gericht op verbinding, vanuit het gesprek over de nieuwe strategische agenda.  

Informatie over de organisatie

De CNS is een open, moderne christelijke basisschool, waar dagelijks 220 leerlingen leskrijgen. De CNS wil een school zijn waar kinderen zich thuis voelen, gerespecteerd worden en (zelfstandig) samen leren. Daartoe biedt ze kinderen een rijke en gestructureerde leeromgeving. De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op passend vervolgonderwijs en een actieve deelname aan de maatschappij. Vanuit een duidelijke visie op pedagogisch en didactisch klimaat, waarin veiligheid, betrokkenheid en oog voor verschillen centraal staan biedt de school goed, toekomstgericht onderwijs. 

CNS Abcoude is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. De diversiteit onder de scholen is groot: iedere school binnen de stichting heeft een eigen signatuur en maakt daarbij behorende keuzes. Vechtstreek + Venen is een ambitieuze stichting: we willen een goede werkgever zijn in een warme, inspirerende leeromgeving. Er is veel bereidheid van elkaar te leren, in een stabiele, veilige werkomgeving met volop ontwikkelmogelijkheden. We zien het als onze kerntaak innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, waarbij onze scholen de verbindende factor vormen met de omgeving van het kind. Vechtstreek + Venen is vertrouwen, verbinding en vakmanschap. 

Bekijk de websites van CNS Abcoude, stichting Vechtstreek + Venen en het introductiefilmpje Wie zijn wij? voor meer informatie.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Verbindend: Je bent toegankelijk en benaderbaar (‘een mensenmens’) en zichtbaar voor kinderen, ouders, teamleden en omgeving. Je zorgt dat CNS Abcoude verbonden is met het dorp en een plek blijft waar je mag zijn wie je bent.
 • Visionair: Je bent inspirerend en in staat de heldere moderne visie op onderwijs te vertalen naar de praktijk, je vindt de balans tussen aansluiten bij wat goed gaat en ontwikkeling.
 • Professioneel leiderschap: Je bent daadkrachtig, besluitvaardig, koersvast en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele cultuur. Je geeft ruimte aan de professionele dialoog en stuurt op eigenaarschap en verantwoording afleggen.
 • Onderwijskundig leiderschap: Je hebt de ambitie om kinderen zo goed mogelijk te bedienen en bewaakt de doorgaande lijn. Je bent reflectief en in staat om onderwijskundige veranderingsprocessen goed te begeleiden. 
 • Planmatig: Je vertaalt ambities in hapklare doelen en werkt gestructureerd aan ontwikkeling en besluitvorming.
 • Communicatief: Je bent transparant en open naar team, ouders en de omgeving. 

Functie-eisen 

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleiders opleiding.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en ervaring met onderwijskundige ontwikkelingen op zowel inhoud- als procesniveau. 
 • Je visie op onderwijs sluit aan bij het profiel van CNS Abcoude.
 • Je onderschrijft de strategische koers van Vechtstreek + Venen en levert een actieve bijdrage in het directieberaad. 
 • Je kunt je identificeren met de christelijke identiteit van de school.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor Vechtstreek + Venen. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 11 januari 2022 voor 09.00 uur via de button de website van Scolix: https://vacatures.scolix.nl/vacancy/Directeur-CNS-Abcoude-30.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Abcoude. Er kan videoconference worden ingezet tijdens de procedure, mocht dat vanwege coronamaatregelen nodig zijn.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 11 januari 2022
Voorgesprekken ScoliX: 14 januari 2022
1e gesprek BAC: 20 januari 2022
2e gesprek BAC: 26 januari 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.