We hoeven het wiel niet allemaal apart uit te vinden’

Renée: ‘Op onze locatie ervaar ik onze verbinding iedere dag. We zijn een heel hecht team en overleggen veel met elkaar. Iedereen voelt zich daarbij verantwoordelijk voor de school. Ook schoolbreed zijn we verbonden -en die verbintenis groeit nog steeds-: ik stimuleer de leerteams eens een kijkje te nemen op andere locaties van Vechtstreek + Venen en zo van elkaar te leren. Op de jaarlijkse studiedag werden we ingedeeld in groepen met collega’s die in hetzelfde leerjaar lesgeven, maar wel op een andere locatie. Het was zo leerzaam van elkaar te horen hoe iedereen werkt. We hoeven het wiel toch niet allemaal apart uit te vinden?’

Na het afronden van de pabo startte ze als invaller bij Het Kompas in Maarssen. Een jaar lang verving ze collega’s in alle groepen van de school. Al vrij snel werd ze het vaste gezicht in de bovenbouw. Naast haar werk als leerkracht maakt Renée deel uit van het coördinatieteam van de school. Ze is het aanspreekpunt voor collega’s op één van de twee locaties van Het Kompas, ze zit vergaderingen voor en initieert bijeenkomsten van de leerteams van de school. Vechtstreek + Venen vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Voor leden van het coördinatieteam stelt de stichting het zelfs als voorwaarde. In het kader hiervan heeft Renée vorig jaar de master ‘Leren en Innoveren’ afgerond.   

CV

  • Renée van der Burg 
  • Geboortejaar 1992
  • Sinds 2014 werkzaam bij Stichting Vechtstreek + Venen
  • Leerkracht groep 8 
  • Locatie: Het Kompas – Bolenstein in Maarssen
  • Renées lievelingsvak: wereldoriëntatie 
  • Kernwaarde: verbinding