Vacature Intern Begeleider voor de Bijenschans

Inge Langenbachvacatures

Vacature Intern Begeleider
 
Wij zoeken jou voor onze school

Vacature Intern begeleider stichting Vechtstreek + Venen zoekt voor Kindcentrum De Bijenschans in Breukelen een

Intern Begeleider (WTF 0.4)

Een aanstelling per 1 augustus 2022 voor 2 dagen in de week.

 
Wij zijn…
 • een Kindcentrum met een professioneel en enthousiast team met moderne lesmethodes;
 • een Kanjerschool en zijn georganiseerd volgens het concept van ‘De Betere Basisschool’;
 • een Kindcentrum voor kinderen van 2 t/m 12 jaar waar de kinderen gedurende de dag kunnen leren, spelen en ontwikkelen.

 

Wij zoeken iemand die…

 • een afgeronde PABO opleiding heeft en bij voorkeur een Master-EN of je bent bereid deze te volgen;
 • de Protestants Christelijke identiteit van de school onderschrijft;
 • daadkrachtig, zelfverzekerd en een lerende houding heeft;
 • ervaring heeft met handelingsgericht en opbrengstgericht werken;
 • in staat is om vanuit een helikopterview te kijken naar het schoolaanbod, de aanpak en de resultaten en kunt op basis hiervan onderwijsinhoudelijke keuzes adviseren;
 • op de hoogte is van de meest recente onderwijsvernieuwingen en vertaalt deze waar van toepassing naar concrete acties;
 • beschikt over goede communicatieve en coachende vaardigheden;
 • met tact en integriteit gesprekken kan voeren met collega’s en ouders;
 • het zorgproces op schoolniveau kan organiseren en coördineren;
 • continu zoekt naar verbeteringen en vernieuwingen van (bestaande) IB-processen zowel op school als op stichtingsniveau;
 • beschikt over een analytisch denkvermogen;
 • het een uitdaging vindt om analyses te maken en in staat is om aan de hand hiervan de sterke kanten en verbeterpunten van de school in kaart te brengen;
 • bijdraagt aan een goede teamsfeer en teamontwikkeling

Wij bieden…

 • een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving;
 • een baan op een school die volop in ontwikkeling is, waarbij wij jouw inbreng op prijs stellen;
 • een school waarin onderzoekend en ontdekkend leren een duidelijke plek heeft;
 • een salaris conform de CAO-PO schaal L11;
 • een adequate samenwerking van het bovenschoolse IB netwerk.

 

Kindcentrum de Bijenschans behoort tot de stichting Vechtstreek + Venen www.vechtstreekenvenen.nl

 
Stuur ons je brief en je CV!

Solliciteren of meer informatie?

Neem contact op met Jacqueline de Heer (directeur) op 0346-261349. Je brief en CV ontvangen we graag, zo spoedig mogelijk, per e-mail op jdheer@vechtstreekenvenen.nl

De gespreksronde zal z.s.m. daarna plaatsvinden. Bij deze vacature hoort het functieprofiel Intern Begeleider Vechtstreek + Venen. Dit functieprofiel kan worden opgevraagd bij Jacqueline de Heer. Voor meer informatie zie ook onze website www.debijenschans.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld