Vacature voor directeur De Fontein in Mijdrecht

Inge Langenbachvacatures

De functie

Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je loopbaan als directeur in het onderwijs? Vind je het leuk om vanuit visie op een daadkrachtige manier voor een langere tijd aan de slag te gaan met een betrokken team? Dan zoekt De Fontein jou als nieuwe directeur!

Je geeft leiding aan een team van ca. 25 zeer gemotiveerde professionals. Zij gaan ervoor om elke dag het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen, door sprankelend, modern en uitdagend onderwijs te bieden met een goed oog voor verschillen. Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en de wereld te kijken, waardoor de basis wordt gelegd voor zelfbewuste wereldburgers. Het christelijke geloof vormt hierbij het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt. 

Je opdracht voor de komende periode is, om in goede verbinding met het team zaken die goed gaan te bestendigen, te verdiepen en uit te bouwen (bijvoorbeeld het werken met het expliciete directe instructiemodel EDI) en die ook meer zichtbaar te maken voor teamleden onderling en de omgeving van de school. Ouders kunnen nog meer betrokken worden bij het leerproces van hun kind(eren). 

Ook zaken die in de afgelopen jaren “erbij zijn gekomen” ga je opnieuw tegen het licht houden om te kijken of ze nog passen binnen de visie van de school. Vanuit de uitgangspunten van “De Betere Basisschool” zorg je ervoor dat teamleden goed worden meegenomen in je voorstellen tot verbetering en verandering. Je werkt planmatig en bewaart daarbij het overzicht, brengt focus aan, bewaakt de voortgang en zorgt voor een zorgvuldige evaluatie. 

Ben je gepassioneerd en gemotiveerd om samen met het team het beste onderwijs te bieden aan de leerlingen van De Fontein? En om als lid van het directie-overleg een wezenlijke bijdrage te leveren aan het strategisch perspectief van Vechtstreek + Venen samen met het college van bestuur, het stichtingskantoor en de schooldirecteuren? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. 

Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van de functie of over de procedure, schroom niet om contact op te nemen met Jan Rozenbroek, sr. consultant bij ScoliX op 06 – 30 463 294.

Ingangsdatum: 1 mei 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

Vechtstreek + Venen biedt:

 • Een uitdagende en veelzijdige functie voor een directeur op een school die goed bekend staat in het dorp.
 • Een hecht en professioneel team, dat hoge eisen stelt aan zichzelf en de leerlingen om zich goed te blijven ontwikkelen. 
 • Een organisatie gericht op ontplooiing en kansen.
 • Een betrokken bestuurder en staf en gemotiveerde collega-directeuren die met elkaar de organisatie op een hoger plan willen brengen.
 • Afhankelijk van ervaring en inschaling is een arbeidstoelage bespreekbaar.

 

Schaal/cao:                                                                          Fte:

€ 3.537 – 5.651   |  Schaal D12 cao PO                                0,8 – 1,0 fte

 

Informatie over de organisatie

De Fontein is gehuisvest in een ruim opgezet schoolgebouw met inpandig een BSO en een kinderopvang. Dit schooljaar groeit de school door naar ca. 280 leerlingen. Het team van De Fontein bestaat uit verschillende groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een intern begeleider (waarmee je nauw samenwerkt), twee onderwijsassistenten, een conciërge, een collega die ondersteuning biedt, een overblijfcoördinator en een invalleerkracht. De ouderpopulatie is divers en betrokken. De Fontein werkt nog met een traditioneel rooster maar de voorbereidingen om over te gaan naar een continurooster worden getroffen. De Fontein is een VVE-school en een Kanjerschool. De (uitstroom)resultaten zijn gemiddeld tot goed. De relatie met de MR is constructief.

De Fontein is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. Vechtstreek + Venen streeft ernaar om innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden aan de leerlingen op haar scholen. De scholen vormen daarbij de verbindende factor met de omgeving van de leerlingen. De kernwaarden van de stichting zijn: vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Vechtstreek + Venen is gericht op continue ontwikkeling van haar medewerkers.

Bekijk de websites van De Fontein en Stichting Vechtstreek + Venen voor meer informatie.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Je werkt visie-gestuurd aan de school- en teamontwikkeling.
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl, stuurt op kwaliteiten binnen het team en je durft ook te sturen en te stimuleren.
 • Je houdt focus, stelt prioriteiten en bewaakt de voortgang. Je maakt successen zichtbaar.
 • Je bent communicatief sterk, verbindend en je creëert draagvlak voor veranderingen. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. 
 • Je zoekt actief de samenwerking met ouders en andere partners in de wijk.

Functie-eisen 

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en je visie op onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen op De Fontein.
 • Je onderschrijft de strategische koers van Vechtstreek + Venen en levert een actieve bijdrage in het directieberaad. 
 • Je kunt je identificeren met de christelijke identiteit van De Fontein en Vechtstreek + Venen.

 

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor Vechtstreek + Venen. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 6 februari 2023 voor 09.00 uur via deze link.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Mijdrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 6 februari 2023

Voorgesprekken ScoliX: 9 februari 2023

1e gesprek BAC: 16 februari 2023

2e gesprek BAC: 23 februari 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?