Zaken lopen soms misschien anders dan iedereen zou willen. Dat is vervelend, voor alle betrokkenen, en het kan uitmonden in een klacht. Mocht hier sprake van zijn, dan willen we je vragen de klacht in eerste instantie te bespreken met de betrokken partij: bijvoorbeeld een schooldirecteur of eventueel een interne vertrouwenspersoon. Is een formele procedure noodzakelijk? Dan verwijzen we je naar onze klachtenregeling. Dit document is in te zien op deze website onder het tabblad ‘downloads’.