Vechtstreek + Venen

Vechtstreek + Venen is een overkoepelende stichting van dertien mooie basisscholen, op zestien verschillende locaties in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.

De eerste prioriteit van onze organisatie is eenvoudig: bij Stichting Vechtstreek + Venen staat het kind centraal. Op onze scholen krijgen kinderen de ruimte en mogelijkheden zichzelf volop te ontwikkelen, zodat ze hun talenten nu en later optimaal kunnen benutten. Vechtstreek + Venen is een ambitieuze stichting: we willen een goede werkgever zijn in een warme, inspirerende leeromgeving. We zien het als onze kerntaak innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, waarbij onze scholen de verbindende factor vormen met de omgeving van het kind.

Vechtstreek + Venen is een christelijke onderwijsorganisatie en onze scholen hebben een protestants-christelijke grondslag. Dat betekent dat we ons in ons handelen laten leiden door kernbegrippen uit de Bijbel, zoals naastenliefde, talent en respect. Op onze scholen wordt vanuit de eigen christelijke identiteit en passend bij de schoolcultuur, inhoud gegeven aan tradities. Er wordt aandacht besteed aan burgerschap en de omgang met elkaar, er is oog voor talentontwikkeling en de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf en de ander. Vanuit de christelijke waarden begeleiden onze scholen de leerlingen bij hun socialisering en persoonsvorming. Kinderen en ouders die onze waarden en normen respecteren zijn van harte welkom op één van onze scholen.