Ieder kind is waardevol en ieder kind heeft talenten. Het is aan ons, onze leerkrachten en onderwijsondersteuners om leerlingen écht te zien, talenten te ontdekken en ze ruimte en een podium te geven. De scholen van Vechtstreek + Venen bieden onderwijs waarbij leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal en creatief gebied. Om deze brede talentontwikkeling te kunnen realiseren, gaan we actief een professionele verbinding aan met onze ouders, leerkrachten en de omgeving van de scholen.

De scholen van Vechtstreek + Venen bevinden zich midden in de wereld: in de wijk, in het weiland of in het dorp. Die wereld vormt het middelpunt van de ontwikkeling van het kind, en ook hier dagen we het kind uit nieuwsgierig te zijn en verbinding te zoeken. Zo krijgt het steeds meer vertrouwen in zichzelf en kan zijn of haar wereld steeds een beetje groter worden.

De kernwaarden van Vechtstreek + Venen
Samen met intern begeleiders, leerkrachten, directeuren en andere ondersteuners binnen Vechtstreek + Venen hebben we ons gebogen over de kern van ons werk: waar hechten we nu echt waarde aan? Wat drijft ons en hoe blijven we geïnspireerd? De antwoorden op deze vragen zijn vastgelegd in onze kernwaarden.

Vertrouwen
Binnen Vechtstreek + Venen zijn we transparant in onze samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect, met waardering en betrokkenheid naar elkaar toe. Leerlingen, ouders en medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, wat eraan bijdraagt dat talenten gezien en benut worden.

Verbinding
Leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en collega’s zijn met elkaar verbonden en maatschappelijk betrokken. Dit betekent dat er sprake is van binding en verbinding met de lokale omgeving, met collega-organisaties en met ketenpartners. De scholen van Vechtstreek + Venen zijn stevig verankerd in de eigen gemeenschap.

Vakmanschap
Goed onderwijs, moderne leermiddelen, maar ook medewerkers die blijven leren; Vechtstreek + Venen wil een inspirerende en uitdagende werkomgeving bieden met bekwame en vitale medewerkers. De stichting biedt een werkomgeving waarin aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en waarin medewerkers voorbereid worden op een toekomst die blijft veranderen.