De scholen van Stichting Vechtstreek + Venen nemen een belangrijke plek in in het dorp waar ze gevestigd zijn. Het is een komen en gaan van kinderen en ouders, van kinderopvangmedewerkers  en gastleerkrachten en van specialisten die helpen op het moment dat zich specifieke problemen voordoen. Onze scholen werken samen met externe partijen die zich specialiseren in een deel van de zorg voor kinderen. Soms gaat het om voor- of naschoolse opvang of om lessen die door een externe partij verzorgd worden. In enkele gevallen is er contact met jeugdzorg of wordt er samen gezocht naar passend onderwijs voor een leerling. Met betrekking tot voor- of naschoolse opvang willen onze scholen graag adviseren en ontzorgen. In een aantal gevallen bevindt kinderopvang zich onder hetzelfde dak als de school. Is er extra zorg nodig voor een leerling? In dat geval proberen medewerkers zo veel mogelijk maatwerk te bieden. Met de kennis en ervaring die collega’s op scholen opgedaan hebben, zijn de ‘lijntjes’ naar externe partijen kort. De scholen van Vechtstreek + Venen staan midden in de wereld, stevig verankerd in hun directe omgeving.